Potrzeby logistyczne

Aktualnie gdy nasz kraj wszedł do strefy Schengen i granice zostały otwarte transport lądowy między innymi krajami Unii Europejskiej a naszą ojczyzną zwielokrotnił się w bardzo krótkim czasie. Wynikiem takiego wzrostu przypływu towarów jak można było się spodziewać jest zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. Ponieważ gro dotychczasowych magazynów zostało zburzonych stanęliśmy przed poważnym zadaniem.

Musieliśmy a właściwie nadal musimy zapewnić nowoczesne magazyny logistyczne dla wielu produktów przychodzących do Polski zza wszystkich granic łącznie z morskimi. Na skuteczne polepszenie tego niepokojącego stanu znaleziono jednak skuteczne panaceum. Inwestycje zagraniczne. Gros wyspecjalizowanych przedsiębiorstw z krajów gdzie systemów magazynowych już jest wystarczająca ilość z chęcią przystąpiła do rozmów w sprawie budowy tego typu obiektów. Każde świeżo powstałe centrum logistyczne jest na najwyższym poziomie a wręcz przewyższa dużo tego typu obiektów naszych sąsiadów ponieważ jest budowane z zastosowaniem nowoczesnych technologi. Niestety panujący ogólnoświatowy kryzys spowolnił tępo inwestycji, ale prognozy na najbliższe lata są bardzo pomyślne mamy szansę zostać magazynowym centrum wspólnoty.

Tags: , ,