Materiał przyszłości

W przeciągu  minionych  dwudziestu lat w estetyce rozwiązań architektonicznych odcisnął się  bardzo   błyskawiczny  rozwój  konstrukcji szklanych. Na podstawie obserwacji można  wyznaczyć  kilka etapów rozwoju tych właśnie konstrukcji ściśle powiązanych z rozwojem technologicznym. W dzisiejszych czasach to  logiczne , że obok konstrukcji drewnianych i  betonowych używany jest  pojęcie  konstrukcje szklane .Dzięki  zainteresowaniu  możliwościami jakie  uwidaczniają się  pewnymi kierunkami w rozwoju  architektury uwidaczniającymi się  w  obecnych  realizacjach.

 Współczesne realizacje  cechują się  wyszukanymi  formami . Zacznę może na samym  starcie , że pod pojęciem? konstrukcje szklane? rozumie się wyłącznie ukształtowanie budynków posiadające  w swojej strukturze wielko powierzchniowe przeszklenia bądź też powierzchnie przegród zewnętrznych całkowicie  zrobionych  z materiału jakim jest niechybnie szkło. Należy  zwrócić uwagę , iż już w XIX stuleciu pojawiły się budowle , które śmiało można zaliczyć do konstrukcji szklanych. Mam tu akurat na  myśli  londyński Cristal Palace.  Zgodnie z obserwacjami związanymi z tymi konstrukcjami można  wyodrębnić trzy okresy związane z pewnymi  etapami techniki budowlanej. Są to  oczywiście  ? szklane klocki?, ? budynki rzeźby ze szkła złożone z płaszczyzn oraz ? budynki  rzeźby ze szkła? ukształtowanych krzywiznowo.  Te pierwsze  wyróżniają się  bryłą budynku, w którym ściany zewnętrzne osłonowe o przebiegu pionowym są  adekwatnie  przeszklone. Patrząc  na taki budynek odnosimy wrażenie, że wygląda jak ?szklany klocek?. Budynki tego rodzaju można było zrealizować dzięki  użyciu  ówczesnej myśli technologicznej, mianowicie; lekkiej ściany osłonowej słupowo ryglowej o konstrukcji metalowej, szyb okiennych float z powłokami refleksyjnymi oraz  oczywiście  możliwością montażu konstrukcji i jej oszklenia od zewnątrz budynku. Dalszy  rozwój  techniki budowlanej  jak i również  dalsze udoskonalenia konstrukcji ścian słupowo ryglowych służących do projektowania architektonicznego otworzył drogę na nowe możliwości. Właśnie dzięki nim powstał  następny  sposób kształtowania budynków  powiązany  z budynkami o dużym przeszkleniu. Powstał więc następny  rodzaj konstrukcji o strukturze szkła nazywany potocznie budynkiem rzeźbą ze szkła. Budynki  zaliczające się do tej grupy  charakteryzowały się  rozmaitymi formami. Ten  typ  estetyki mógł zaistnieć jedynie dzięki  wykorzystaniu  lekkiej zmodernizowanej ściany osłonowej jako ściany o przebiegu ukośnym (dachy i daszki szklane), lekkiej ściany osłonowej o oszkleniu strukturalnym o przebiegu ukośnym  i   użycie  nowego, powierzchniowego systemu odwodnienia tychże budynków. Oczywiście budynki te ewoluowały dzięki czemu  pojawiła się  możliwość kształtowania przeszkleń w powierzchni ustawionych krzywiznowo. Z kolej ten nurt   pojawił się  dzięki wykorzystaniu; dalszego rozwoju lekkich ścian osłonowych słupowo